Aktuální téma

Zde budeme uvádět aktuality a zajímavá témata z oboru.

JAK PEČOVAT O PSA A KOČKU?

Každý, kdo si pořídí domácího mazlíčka, by měl mít na paměti, že se tím podle veterinárního zákona č. 166/1999 Sb.   zavázal:     „…chovat zvířata způsobem, v prostředí a podmínkách, které vyžadují jejich biologické potřeby, fyziologické funkce a zdravotní stav a předcházet poškození jejich zdraví … sledovat zdravotní stav zvířat, v odůvodněných případech jim včas poskytnout první pomoc a požádat o odbornou veterinární pomoc…“